DE NEDERLANDSE GRAMMATICA VOOR sprekers van het FILIPPIJNS / TAGALOG.

 

Ang balarila ng Olandes para sa mga Pilipino.

Dutch language course + Dictionary + Audio vocabulary trainer

Paperback with threadbinding, Size: 15*21 cm, Pages: 496 + Audio CD

29,90 €

  • Sold Out

You can pay through

 

We deliver worldwide

 

Shipping with

 Leren! Nederlands

 

De intensieve taalcursus met duidelijk gestructureerde lessen, gedetailleerde grammaticale uitleg en een woordenboek.

  

Extra: 1 audio vocabulairetrainer

 

Niveau:  A1 tot B2

Magaaral! Olandes

 

Ang masinsinang kurso sa wika na may malinaw na nakaayos aralin at detalyadong balarila paliwanag at isang diksiyunaryo.

 

Ekstra: 1 audio bokabularyo tagapagsanay

Antas: A1 sa B2

 


 

Het is niet mogelijk om een taal te leren zonder de regels te kennen. Dit geldt zowel voor de moedertaal als voor een vreemde taal.

  

Dit boek is een ideale cursus voor beginners en gevorderden, in het bijzonder voor Tagalog sprekers die de grondbeginselen van de Nederlandse taal snel willen leren.

Ang bararila ng Wikang Olandes ay hindi nalalayo sa mga bararila ng iba pang mga Wikang Germaniko tulad ng Aleman, Danis, Ingles at iba pa.

 

Ang aklat na ito ay isang perpektong kurso para sa mga nagsisimula. Ang mga araling ito ay makatutulong sa iyo na matutong magsalita ng Olandes sa maikling panahon.


Dit boek bevat 496 pagina's en is onderverdeeld in twee hoofdstukken.

 

Hoofdstuk 1:

Woordenboek: Nederlands - Filippijns

- met 19 lessen

 

Hoofdstuk 2:

De Nederlandse grammatica

- met 39 lessen

  

De cursus wordt aangeboden in het Engels en in het Tagalog.

Ang aklat na ito ay naglalaman ng 496 mga pahina na may dalawang kananata.

 

Kananata 1:

Diksiyunaryong: Filipino - Olandes

- na may 19 mga aralin

 

Kananata 2 :

Ang balarila ng Aleman

- na may 39 mga aralin

 

Ang kurso ay inaalok sa Ingles at Tagalog.


Inhoud: Nilalaman:

Hoofdstuk I: 

WOORDENBOEK NEDERLANDS - FILIPPIJNS

Niet alleen de grammatica van een taal is belangrijk, ook het hebben van een grote woordenschat is noodzakelijk.

 

Dit Nederlands – Filippijns woordenboek bevat de 50.000 belangrijkste en meest gebruikte woorden in het Nederlands en Filippijns die in de dagelijkse communicatie onontbeerlijk zijn.

 

Gemakkelijk te begrijpen definities en uitleg van woorden.

 

Samen met de betekenis van het woord zal het woordenboek ook voorbeelden geven voor het gebruik.

 

Deze rijke vocabulaire bevat woorden die worden gebruikt in het dagelijks leven. De woorden zijn geselecteerd op mate van nauwkeurigheid en bruikbaarheid in dagelijkse gesprekken.

 

Achter de Nederlandse woorden staat in het Filippijns de uitleg, de vertaling of de betekenis van het woord of de zin, zodat zelfstudie tot de mogelijkheden behoort.

  

De spelling van de Filippijnse woorden is in overeenstemming met de regels van de officiële grammatica, uitgegeven door het Instituut voor de Nationale Taal Ministerie van Onderwijs.

 

Kananata I:

Diksiyunaryong FILIPINO - OLANDES

Hindi lamang ang balarilang isang wika ay mahalaga, din ng isang malaking bokabularyo ay mahalaga upang ipahayag ang iyong sarili nang tama.

 

Ang diksiyunaryong filipino - olandes ay nagpapakita ng higit-kumulang 50.000 salita at pangungusap, karaniwan ay ang mga salitang madalas ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at marami pang iba.

 

Madaling maunawaan ang paliwanag ng mga salita at mga kahulugan.

 

Kasama ang ibig sabihin ng mga salita, ang diksyunaryo ay nagbibigay rin ng mga halimbawa ng paggamit.

 

 Ang mayamang bokabularyo naglalaman ng mga salita na ginagamit sa araw-araw na buhay. Ang aklat na ito ay ang kauna-unahang diksiyunaryo ng mga pinagtambal na wikang Olandes at Filipino, at layunin nito na makatulong lalo na sa mga Filipinong naninirahan sa mga bayan na ang wikang pambansa ay Olandes.

 

Ang Olandes equivalents ay pinili na ginagamit para sa kanilang katumpakan at pagiging simple sa kahulugan bilang sa araw-araw na pag-uusap.

 

Pilipino-equivalents, nagmula sa Espanyol o Ingles salita o ang vernaculars ay kinuha kasama ang kanyang Kolloquialismus upang mapagbuti Pilipino wika ngayon.

 

Ang ispeling ng mga salita Pilipino ay sumusunod sa mga panuntunan ng mga opisyal na inilathala ng Institute of National Language ng Department of Education.

 


Voorbeelden van het woordenboek: Ang ilang mga halimbawa mula sa diksyunaryo:

Lessen in woordgroepen als 'Het lichaam' of 'dieren’ zijn als bijlage aan dit woordenboek toegevoegd om het leren te vergemakkelijken.

 

Daarnaast zijn het Nederlandse cijfersysteem, de tijd, datum, maanden, weken, dagen, maten, gewichten en het weer tot in detail beschreven.

Idinagdag sa diksyunaryo ay mga aralin ang mga parirala nahahati sa halimbawa 'Ang katawan' o 'ang mga hayob' upang pangasiwaan ang isang malaman na ito.

 

Sakop din nang mas detalyado sa bawat seksyon sa Olandes na sistema ng mga numero, ang oras, petsa, buwan, linggo, araw, sukat, timbang at ang lagay ng panahon.


Een paar voorbeelden: Ilang mga halimbawa:

Hoofdstuk II:

DE NEDERLANDSE GRAMMATICA VOOR sprekers van het filippijns / Tagalog.

Het boek is voor beginners een ideale cursus om snel de basis van Nederlands te leren. De cursus is in het Engels.

 

De Nederlandse grammatica voor sprekers van het Filippijns / Tagalog verklaart de Nederlandse grammatica en besteedt aandacht aan de klanken en de uitspraak van het Nederlands.

 

Een uitgebreide samenvatting van de Nederlandse grammatica met de belangrijkste regels.

 

Deze cursus focust zich op het leren van de basisstructuur van de Nederlandse taal en grammatica  en verhoudt zich tot het niveau A1 - B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK).

 

Alle voorbeeldzinnen worden vertaald in het Tagalog.

 

Dit boek leert de moderne gesproken en geschreven Nederlandse standaardgrammatica en bestaat uit 39 lessen.

 

Elke les start met de eenvoudigere eigenschappen van de Nederlandse grammatica en loopt geleidelijk op in moeilijksheidsgraad.

 

Het boek heeft als doel om de spreek- en schrijfvaardigheid van het Nederlands te vergroten. De uitleg over de Nederlandse taal wordt zowel in het Filippijns als in het Nederlands weergegeven.

 

Een overzichtelijk, visueel aantrekkelijk Nederlands grammaticaboek dat de belangrijkste structuren van de Nederlandse taal in compacte vorm weergeeft.

Kananata II:

Ang balarila ng Olandes para sa mga pilipino.

Ang balarila ng Wikang Olandes madaling intindihin pagsasalin sa Ingles at Tagalog.

 

Nilalaman rin nito ang isang buod ng balarila at talatinigang Olandes, at ng pagbilang. 

 

Ang isang komprehensibong buod ng Olandes na balarila. Sa lahat ng mga mahalagang patakaran at istrukturang panggramatika. 

 

Ang kursong ito ay depende sa antas A1 - B2 ng Karaniwang European Framework ng Sanggunian para sa Wika.

 

Ang aklat na ito may 39 aralin na tutulong sa pagpapaunlad sa inyong kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, at pagsulat.

 

Ang kursong ito ay maaaring gamitin ng kapwa nagsisimula at nakahihigit na mga estudyante sa Olandes.

 

Ang mga aralin ay hindi masyadong kahirapan para sa mga nagsisimulang estudyante o hindi masyadong magaan para sa mga nakahihigit na estudyante.

 

Lahat halimbawang parirala ay isinalin mula sa Olandes sa Tagalog.

 

Puwede rin itong gamitin ng mga estudyante na gustong mag-aral ng walang tagapagturo.

 

Subalit, matututo ka ng mas mabuting pagbigkas kung ikaw ay magsasanay sa loob ng dalawang oras bawat linggo ng may guro sa Olandes.


Voorbeelden uit de grammatica: Mga halimbawa mula sa balarila:

Audio vocabulairetrainer 

De audio-cd bevat ongeveer 1.500 woorden, uitdrukkingen en voorbeeldzinnen voor dagelijks gebruik, ingesproken door native speakers.

 

De audio basiswoordenschat Nederlands biedt een effectieve vocabulairetraining.

 

Breid uw woordenschat uit en train uw uitspraak.

 

Tagapagsanay na Audio

Ang audio cd ay naglalaman ng 1500 mga salita at mga pangungusap sinasalita ng katutubong nagsasalita.

 

Ang mga pangunahing audio CD ay nagbibigay ng epektibong bokabularyo pagsasanay.  Para sa pakikinig at pag-uulit.

 

Palawakin ang iyong bokabularyo at sanayin ang iyong pagbigkas.


Inhoud van de audio-cd: Nilalaman ng audio CD:

Woordenboek audio NEDERLANDS - FILIPPIJNS

1 PANGNGALAN - NAAMWOORD

2 PANG-UGNAY- VOEGWOORD

3 PANGHALIP - VOORNAAMWOORD

4 PANG-ABAY - BIJWOORDEN

5 PANG-UKOL - VOORZETSELS

6 PANG-URI - BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN

7 MGA WALANG TAKDANG PANGHALIP - ONBEPAALDE

VOORNAAMWOORDEN

8 MGA PANDIWA - WERKWOORDEN

9 MGA ARAW - DAGEN

10 MGA BUWAN - MAANDEN

11 ANG ORAS - DE TIJD

12 MGA HAYOP - DIEREN

13 MGA KULAY - KLEUREN

14 PAGKAIN - ETEN

15 MGA BILANG - NUMMER

16 ANG KATAWAN - LICHAAM

17 ANG MGA TINATANONG - VRAGEN

18 ANG PAGHAHANAP - DE ZOEKTOCHT

19 UNANG SALITAAN - EERSTE DIALOOG

20 BUS, TREN, TAKSI - BUS, TREIN, TAXI

21 ANG PAGBILI - HET WINKELCENTRUM

22 HOTEL – HOTEL

23 ANG SAKIT - DE ZIEKTE

24 KAGIPITAN – NOODGEVAL

25 PRUTAS, GULAY - FRUIT, GROENTE

26 RESTAWRAN – RESTAURANT


Runs on Windows, 10 / 8 / 7 / Vista and XP.