Magaaral! Ruso


Soon available

 

Impormasyon para sa estudyante.  

 

Ang balarila ng Wikang Ruso madaling intindihin pagsasalin sa Ingles at Tagalog.

 

Nilalaman rin nito ang isang buod ng balarila at talatinigang Ruso, at ng pagbilang.

 

Ang aklat na ito may 37 aralin na tutulong sa pagpapaunlad sa inyong kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, at pagsulat.

 

Ang mga araling ito ay makatutulong sa iyo na matutong magsalita ng Ruso sa maikling panahon.

 

Ang kursong ito ay maaaring gamitin ng kapwa nagsisimula at nakahihigit na mga estudyante sa Ruso. Ang mga aralin ay hindi masyadong kahirapan para sa mga nagsisimulang estudyante o hindi masyadong magaan para sa mga nakahihigit na estudyante. Puwede rin itong gamitin ng mga estudyante na gustong mag-aral ng walang tagapagturo. Subalit, matututo ka ng mas mabuting pagbigkas kung ikaw ay magsasanay sa loob ng dalawang oras bawat linggo ng may guro sa Ruso.

 

Ang aklat na ito ay ang kauna-unahang diksiyunaryo ng mga pinagtambal na wikang Ruso, Ingles at Filipino, at layunin nito na makatulong lalo na sa mga Filipinong naninirahan sa mga bayan na ang wikang pambansa ay Ruso.

 

Ang diksiyunaryong ay nagpapakita ng higit-kumulang 50.000 salita at pangungusap, karaniwan ay ang mga salitang madalas ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at marami pang iba.

 

Saan ka man naroroon sa mundo, inaasahan naming ang iyong mahusay na tagumpay habang nag-aaral ka ng Ruso.

учить! uchit' русский russkiy

Learn! Russian


the Russian grammar for tagalog speakers.

Who is this book for?

 

The standart Russian grammar for elementary and intermediate learners comprehensive explained especially for Tagalog speakers who want to improve their knowledge of Russian grammar.

 

What kind of Russian does the book teach?

 

The book teaches the grammar of spoken and written generalized present-day standard Russian.

 

There are historical, social, and regional variations of Russian. The grammatical differences are very small and unimportend.

 

How is the book organised?

 

This book is subdivided in two chapters.

diksiyunaryong: filipino - ruso - ingles

Словарь Slovar': Филиппинский Filippinskiy - русский russkiy - английский angliyskiy

Grammar is not the only important thing in a language, a large vocabulary is another necessity for being able to express yourself correctly.

 

This bilingual language dictionary that includes a grammatical introduction to the language and over 50,000 total dictionary entries, with idiomatic expressions, slang, loan words, derivations and phrases which are essential for day to day communication.

 

Along with the meaning of the word, the dictionary will also provide usage examples.

ang balarila ng ruso.

русский грамматика russkiy grammatika

If you just started learning Russian, you first need to know some basic rules of the language.

 

Developing a solid foundation in Russian grammar will not only help you create your own sentences correctly but will also make it easier to improve your communication skills in both spoken and written Russian.

 

A clearly organised, visually attractive Italian grammar book that presents the main structures of the Russian language in compact form.

 

There are 37 sections. A section cover one part of Russiangrammar.


If you know everthing in the book, will you speak perfect Danish?

 

 No, sorry!

 

 Not many people learn foreign languages perfectly. And not many people need to. But this book will help you to speak and write much more correctly.

 

This book give you a short practical examplations. It cannot tell you the whole truth about Russian grammar.

 

 If you follow the rules in this book, you will not make many mistakes. But if you want more complete information about difficult points, you need to get a higher-level book, perhaps later, when your Russian is more advanced.

 

 I hope that you will enjoy using this book.